Horní obrázek
Zabýváme se především pěstováním původních forem rostlinných druhů použitelných k opětovnému návratu do přírody.
Užití těchto druhů vlhkomilných rostlin je vhodné zejména pro vytvoření naprosto přirozeného vzhledu a rozšíření druhové skladby v dané lokalitě, což má následně - kromě zvýšení estetického dojmu - i smysl ve vytvoření podmínek pro různá další společenství hmyzu a živočichů.
Rostliny produkujeme především v balech 5x6 cm s plně rozvinutou kořenovou a nadzemní částí. U běžně používaných druhů jsme většinou schopni pokrýt okamžitou poptávku v řádu stovek až tisíců kusů rostlin. Pro zakázky velkého rozsahu je lépe nás kontaktovat s delším časovým předstihem.
Baly 5 x 6 cm
Český název Latinský název Orientační cena
Bazanovec kytkokvětý Namburgia thyrsiflora 11,00 Kč / ks
Blatouch bahenní (detail) Caltha palustris 11,00 Kč / ks
Kosatec sibiřský (detail) Iris sibirica 15,00 Kč / ks
Kosatec žlutý (detail) Iris pseudacorus 11,00 Kč / ks
Kyprej vrbice (detail) Lythrum salicaria 11,00 Kč / ks
Lesknice rákosovitá (detail) Phalaris arundinacea 11,00 Kč / ks
Máta vodní (detail) Mentha aquatica 0,00 Kč / ks
Orobinec širokolistý (detail) Typha latifolia 11,00 Kč / ks
Orobinec úzkolistý (detail) Typha angustifolia 11,00 Kč / ks
Ostřice kalužní (detail) Carex acutiformis 11,00 Kč / ks
Ostřice pašáchor (detail) Carex pseudocyperus 11,00 Kč / ks
Ostřice pobřežní (detail) Carex riparia 11,00 Kč / ks
Ostřice řízná (detail) Carex gracilis 11,00 Kč / ks
Pomněnka bahenní (detail) Myosotis palustris 11,00 Kč / ks
Prustka obecná Hippuris vulgaris 15,00 Kč / ks
Pryskyřník velký Ranunculus lingua 11,00 Kč / ks
Puškvorec obecný (detail) Acorus calamus 15,00 Kč / ks
Rákos obecný (detail) Phragmites australis 11,00 Kč / ks
Rozrazil potoční Veronica beccabunda 11,00 Kč / ks
Sítina mečolistá Juncus ensifolius 11,00 Kč / ks
Sítina rozkladitá (detail) Juncus effusus 11,00 Kč / ks
Sítina sivá (detail) Juncus inflexus 11,00 Kč / ks
Skřípina lesní (detail) Scirpus sylvaticus 11,00 Kč / ks
Skřípinec jezerní (detail) Schoenoplectus lacustris 15,00 Kč / ks
Šmel okoličnatý (detail) Butomus umbellatus 11,00 Kč / ks
Tužebník jilmový (detail) Filipendula ulmaria 15,00 Kč / ks
Vrbina obecná (detail) Lysimachia vulgaris 11,00 Kč / ks
Vrbina penízková (detail) Lysimachia nummularia 11,00 Kč / ks
Žabník jitrocelový (detail) Alisma plantago 11,00 Kč / ks
Zblochan vodní (detail) Glyceria maxima 11,00 Kč / ks
Vlhkomilné rostliny Vlhkomilné rostliny Vlhkomilné rostliny


TENTO CENÍK PLATÍ PRO VELKOODBĚRATELE ROSTLIN
Minimální odběr od jednoho druhu - 10ks.
Uvedené ceny jsou bez DPH 15%.
při odběrech nad 1000 ks poskytujeme množstevní slevy

Login | © 2004, Jiří Hron